KSCFA © 2024
Website by Peoplez
KSCFA

Lidt om KSCFA

 

KSC Fishing Advice (KSCFA) er en fortaler og rådgivningsfirma som har til formål at støtte det mindre og mere kystnære fiskeri.

KSCFA ejes og drives af Kurt Svennevig Christensen. For flere oplysninger finder man mit CV længere nede på siden og under menupunktet ”Projekt” finder man beskrivelser af de fiskeri projekter jeg har arbejdet med og haft ansvaret for siden midten af 80’erne.

Jeg har arbejdet i mange lande og det fortsætter jeg med.

Jeg samarbejder gerne med de enkelte fiskere og deres sammenslutninger i et ”Fisker til Fisker” (FTF) samarbejde ligesom jeg gerne vil samarbejde med fiskeriets organisationer og myndigheder.

Eksempel på et samarbejde: En fisker eller en gruppe af fiskere ønsker at få udviklet deres fiskeri, få fundet nye markeder for deres produkter, komme i gang med at fiske nye arter med nyt udstyr, få lavet en god forretningsmodel, få fundet den nødvendige finansiering ved hjælp af økonomiske støtte og lån fra fonde og få organiseret fiskeriet lokalt

Eksempel på et samarbejde : Et internationalt program, en fond, til støtte for det mindre og det mere kystnære fiskeri kan bruge mig og KSCFA til følgende: At få identificeret og konkretiseret et behov for støtte til nævnte fiskeri i et afgrænset område. Være med til og få gennemført forundersøgelser, evalueringer og afsluttende rapporter.

Foredrag: Jeg stiller gerne op til et foredrag om fiskeriet i Danmark, EU og fjerne lande. Jeg har flere foredrag med forskellige vinkler på fiskeriet. Det kan være om det bæredygtige fiskeri – hvad er dét? Hvorfor bør vi udvikle og beskytte det mindre og det mellemstore fiskeri og kystfiskeriet? Hvad er det for en kultur som driver fiskeriet, hvorfor er fiskere mere religiøse end folk er flest? Jeg har arbejdet i mange i de muslimske kulturer og fællesskaber og jeg vil meget gerne præsentere mit arbejde i de muslimske kulturer. Jeg har et specielt fokus på Somalia og Eritrea hvor jeg har mødt de mest troende fiskere i verden? Jeg har et foredrag om Somalia og de somaliske pirater. Der er mange emner. Ring eller skriv for en aftale.

Link til foredrag